top of page
Resim1.png
Rijeka_riva_city.png

IX. ULUSLARARASI AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Iksad logo(2).png

11-13 Kasım 2023
İSTANBUL

DİSİPLİNLER

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimlerin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Multi-Disipliner

Mühendislik, sağlık bilimleri, mimarlık alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

KONGRE TAKVİMİ

20 Ekim 2023

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

15-23 Ekim 2023

Kongre ücretinin yatırılması

25 Ekim 2023

Kongre Programının İlan Tarihi

11-13 Kasım 2023

Kongre Tarihi

20 Kasım 2023

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

30 Kasım 2023

Kongre Kitabı Kesin Yayın Tarihi

SUNUM ŞEKLİ

Yüz yüze oturumlar
Zoom üzerinden online sunum
Hırvatça, Türkçe, İngilizce ve Rusça

KONGRENİN NİTELİKLERİ

15 ülkeden katılım
Hakem raporların arşivlenmesi
Çok uluslu bilim kurulu
ISBN'li kitap yayını
Titiz hakem ve değerlendirme
Akademik yükselme kriterlerine uygun

SPONSORLAR

bottom of page