top of page
Resim1.png
Yel değirmenleri

10. ULUSLARARASI
AVRUPA TEMEL BİLİMLERDE İLERİ ARAŞTIRMALAR KONGESİ
26-28 Temmuz 2024
Amsterdam, Hollanda

DİSİPLİNLER

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyal Bilimlerin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Ziraat ve Veteriner Bilimleri

Ziraat ve Veteriner bilimleri alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Fen ve Çevre Bilimleri

Fen ve Çevre bilimleri alanlarında yazılmış  olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Tıp ve Sağlık Bilimleri

 Tıp, sağlık bilimleri, diş alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik,  mimarlık alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Multidisipliner Çalışmalar

Mühendislik, sağlık bilimleri, mimarlık alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

KONGRE TAKVİMİ

10 Temmuz 2024

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

6-14 Temmuz 2024

Kongre ücretinin yatırılması

16 Temmuz 2024

Kongre Programının İlan Tarihi

26 Temmuz 2024

Yüz Yüze sunumlar

26-27-28 Temmuz  2024

Online sunumlar

30 Temmuz 2024

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

10 Ağustos 2024

Kongre Kitabı Kesin Yayın Tarihi

SUNUM ŞEKLİ

Yüz yüze oturumlar
Zoom üzerinden online sunum
Türkçe, İngilizce ve Rusça

KONGRENİN NİTELİKLERİ

15 ülkeden katılım
Hakem raporların arşivlenmesi
Çok uluslu bilim kurulu
ISBN'li kitap yayını
Titiz hakem ve değerlendirme
Akademik yükselme ve teşvike uygun

SPONSORLAR

bottom of page