top of page
Resim1.png
Rijeka_riva_city.png
Sveučilište_u_Rijeci_logo.png

VIII. ULUSLARARASI AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Iksad logo(2).png

4-5 Aralık 2022
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Rijeka Üniversitesi
Rijeka, Hırvatistan

DİSİPLİNLER

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimlerin her alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

Multi-Disipliner

Mühendislik, sağlık bilimleri, mimarlık alanında yazılmış olan özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz

KONGRE TAKVİMİ

15 Kasım 2022

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

14-18 Kasım 2022

Kongre ücretinin yatırılması

22 Kasım 2022

Kongre Programının İlan Tarihi

4-5 Aralık 2022

Kongre Tarihi

10 Aralık 2022

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

25 Aralık 2022

Kongre Kitabı Kesin Yayın Tarihi

SUNUM ŞEKLİ

Yüz yüze oturumlar
Zoom üzerinden online sunum
Hırvatça, Türkçe, İngilizce ve Rusça

KONGRENİN NİTELİKLERİ

15 ülkeden katılım
Hakem raporların arşivlenmesi
Çok uluslu bilim kurulu
ISBN'li kitap yayını
Titiz hakem ve değerlendirme
Akademik yükselme kriterlerine uygun

SPONSORLAR

bottom of page