ÖZET YAZIM KURALLARI

1- Özetiniz en az 200 en çok 300 kelime olmalıdır

2- Özetlerinize 3-5 arası anahtar kelime eklenmelidir

3- Özetler Times New Roman 12 punto, 1,25 satır aralığı ile yazılmalıdır

4. Paragraflar arası boşluk önce ve sonra 6 nk olmalıdır

5- Ünvan, Yazar adı soyadı, kurum ve email adresleri başlığın altına yazılmalıdır

6- Yazar ad-soyad, kurum, mail ve orcid bilgileri 10 punto ile yazılmalıdır

7- Özetinizde kurum bilgisi, mail, cep telefon numarası ve orcid bilgileri olması zorunludur

8- İngilizce özet ZORUNLUDUR

9- İngilizce özetlere Türkçe özet eklenmesi ZORUNLU DEĞİLDİR

 

Not: Özetlerinizi örnek şablon üzerinde düzenleyerek bildirebilirsiniz.

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam Metin Kitabı Yazım Kuralları

- Times New Roman

- 12 punto

- 1.25 satır aralığı

- Paragraflar arası boşluk önce ve sonra 6 nk olmalıdır.

- Ana başlıklarda tüm harfler büyük

-Tablolar 10 punto, ortalı ve tek satır aralığı olmalıdır

Not: Tam metinleriniz örnek şablon üzerinde düzenleyerek bildirebilirsiniz.

 

Not: Benzer değişiklikleri İngilizce sayfada da yapalım.

Özetinizi en geç 18 Mayıs 2021 tarihine kadar doc/word formatında 

avrupakongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.